درباره ما

Logo Site 1

مجتمع آموزشی غیر دولتی علم وادب

تاسیس: 1384

 

فرم ورود

حدیث

دعا كردن را در هنگام رقّت قلب غنيمت شمريد، كه رقت قلب، رحمت است.   *رسول اکرم(ص)*